დამატებული კონცერტი - 9 ნოემბერი!

updated: 9 ნოემბერსაც, ისევე როგორც დანარჩენ დღეებში, კონცერტი დაიწყება 21:00 საათზე! :)

კომენტარები: